Komornik Sądowy

Komornik

Sądowy

Komornik Wrocław

Wrocław

we Wrocławiu

Wrocław Komornik

Komornik Kobierzyce

Komornik Sobótka

Komornik Żórawina

Komornik Wrocław Krzyki

Krzyki Komornik

Kobierzyce

Sobótka

Żórawina

Wrocław Krzyki

Krzyki

Komornik Tarnowska

Komornik Bożena Tarnowska

Komornik Sądowy Bożena Tarnowska przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

egzekucja

egzekucja sądowa

licytacja

licytacje

eksmisja

obwieszczenie

wierzyciel

dłużnik

podział sumy uzyskanej z egzekucji

Google+

Mieszkanie - ul. Krzycka we Wrocławiu

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
KW WR1K/00334233/2
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bożena Tarnowska Kancelaria Komornicza nr XXIV we Wrocławiu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: 
w dniu 27-10-2021 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Podwale 30 w sali nr 142, odbędzie się pierwsza licytacja 
lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika Jakuba Grabeckiego
położonego pod adresem: 53-019 Wrocław, ul. Krzycka 83B/5, Wrocław, dla którego  
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WR1K/00334233/2
 
Lokal znajduje się na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego (bud. z 2014 r.). Lokal o pow. 67,52 m2 składa się z dwóch pokoi, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, przedpokoju, łazienki.  Lokal wykończony, umeblowany w bardzo dobrym stanie technicznym, wykończenie typowe o dobrym standardzie. Z pokoju dziennego znajduje się wyjście na ogród o pow. 102m2. Wg podziału do korzystania z nieruchomości wspólnej (WR1K/245069/0) każdoczesny właściciel lokalu mieszkalnego numer 5 przy ulicy krzyckiej numer 83B będzie miał prawo wyłącznego korzystania z ogródka przydomowego przyległego do lokalu.
 
Suma oszacowania wynosi 618 000,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   463 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 61 800,00 zł. 
Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
ING Bank Śląski S.A. O. we Wrocławiu 42 1050 1575 1000 0023 6790 2752
lub w gotówce w kasie kancelarii albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty  całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 
 
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość. Operat szacunkowy do wglądu w kancelarii komornika zaś akta egzekucyjne wolno będzie przeglądać w sądzie począwszy od 7 dnia przed licytacją.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 
 
 
 
 
 
 
stat4u